MÊŞA HINGIV, KÛSÎ Û ZENBEQ


MÊŞA HINGIV, KÛSÎ Û ZENBEQ


(Şanoyek ji beşekê)

 

Nivîskar: Elî Cazo

Wergerandin ji erebî: Xoşman Qado

 

 


 

Du zindîwerên bîyanî, yek girs û yek biçûk, kuneke Av î aram û gellekî zelal, li gorî asta dikeyê bixwe ye, piştîne sorek î rihin

.Zindîwerê girs: Tu neçarî ku tu serê xwe hildî jor, ta ku tu li min binerî

?Zindîwerê biçûk: Ez neçarim ku serê xwe hildim

.Ê girs: Ta ku tu min bibînî tu neçarî rêzgirtinê ji bilndahîyê re bigrî

.Dorayîne zehmet e, lê pêwîst e

.Ê biçûk: Belê, belê. Divaye em giş rêzgirtinê ji bilndahîyê re bigrin

.Ramanên te payebilndin ezbenî

! Ê girs: Ev çi kun e? Çi qasî nizm e

,Ê biçûk: Av e. Ez neçarim ku serê xwe daxim ta ku avê vexwim

.mîna cenawerekî biçûk, serê xwe daxim da ku avê vexwim

..Ê girs:Nexwe wilo. Hii

.Ê biçûk: Ma tu firek av naxwazî

.Ê girs: Erê. Erê... Na. Na

.Ê biçûk: Divê tu rêzgirtinê ji avê re bigrî ezbenî

.Divê tu rêzgirtinê ji avê re bigrî

.Ê girs: Ava min bi min re ye. Tu dûr î, bizorê te dibînim

.Ê biçûk: Dorayî zelal e. Belkî çavên te westiyayî ne

; Ê girs: Çi qasî ev kun zelal e

.Mîna rojek bê ewir e

?Ê biçûk: Rojek bêyî ewir, tu bitena xwe yî, ma ne wilo ye

.Ê girs: Erê, erê. Ew dorayîyek zêde ye

Her rojEz hest dikim ku mi di sînga xwe de

.rahiştiyedorayîyeke zêde

,Ê biçûk: Zelaltî rojan nas nake

,û çi kesê ku roj di hundirê wî de bi cî nabe

 .ti şûnê ji dorayîyê re nas nake

Ê girs: Paşmayîyek mezin e; ev tiştê

.Ku av wî di nav çavên xwe yên vegirî de vedişêre

.Ê biçûk: Bitena xwe nemîne ezbenî

.Wekû mêşa hingiv derkeve

,Ê girs: Ez malek biçûk mîna vê kunê dixwazim

. lê daqulkirina min ber bi wê de min diêşîne

,Ê biçûk: Gelo ji ber ku tu demekê dirêj dûrî tiştan rawestiyayî

 .Ica tu nema dikarîbû nêzîkî wê bûbaya

.Ê girs: Lê tu dizanî ku ava min bi min re ye

          .Ava min gellekî kûr e, ava min bi min re ye

,Ê biçûk: Lêbelê ez hejar im ezbenî

               "hejar û biçûk mîna vê kunê. "bêdeng

.Ê girs: Hiii

?Ê biçûk: Ma te mêşa hingiv dîtiye ezbenî

           ? Cara dawî kengî te ew dît

.Ê girs: Ji demekê dûr ve min ew nedîtiye

.Ê biçûk: Şevê din mi mêşek hingiv dît

            ,  Tu dixwazî ji te re li ser biaxivim ezbenî

            .  gelo tu vî tiştî dixwazî

.Ê girs: Hi..ii

.Ê biçûk: Baskên wê bi ser rengê erdê ve bûn

             , Û mîna bayekî kor î paqij

            . di nav darine biçûk de bi rê dibûn

,Ê girs: Ew ev qasî wilo nêzîk e

            ,mîna rengê erdê

            !mîna rengê erdê

.Ê biçûk: Ji nişka ve winda dibe

            ,  Ez gumnan dikim ew gellekî fediyok e

             .ked û bêhnfirebûna wê jî pirr e

,Ê girs: Çi qasî dûrî min e

çima tu bi hezkirin li ser

            ? vê mêşa hingiv diaxivî 

,Ê biçûk: Ji ber ku ew hew mêşa hingiv e

               ,û ew tiştekî naxwaze

.ji bilî wan karên ku her tim dike

.Ê girs: Dêmekî ew zindîwerek ti nirx jê re te tune ye

            Zindîwerek bi van pesnan tu yê

          ?  hêvîya çi karê nû jê bikî

,Ê biçûk: Ji ber ku wilo ye, ji ber ku wilo ye

;ez jê hez dikim, wekû ku tu ji karên dadwerî hezdikî

.Karineku serkeftin û têkçûyînê naxwazin

.Ê girs: Tiştek ji şabûnên serkeftinê mezintir nîn e

,Serkeftin tenê hêjayîye mejîyê mirov

.bi xurtbûna xwe ya ku divê ji serkeftinê tenê re be

,Ê biçûk: Lê em girêdayî ne bi lidûhevhatina şev û rojê

               ,û karê mêşa hingiv paqijî û lehengî ye

               kes nikare bi wê hest bibe

             . ta piştî westaneke mezin

,Ê girs: Çawa be ew dimîne mêşa hingiv

            .çi qas karên wê bi jêhatîbûn be jî

,Ê biçûk: Ji ber ku wilo ye ezbenî, ji ber ku wilo ye

               .ew tu karê tekûz nakî ger ne dirust û hevgirtî be

,Ê girs: Axaftina te bêwins e, zindîwerê biçûk

           . tu tiştekî li ser bilndahyîyê nasnakî

            ;Tu bi êşa zindîwerê girsê payebilind hest nabî

             .Nikare lebitandinek sivik bike, nikare xwe daqûl bike

.Ê biçûk: Biaxive ezbenî biaxive,ez rêzgirtinê ji te re digrim çaxa tu diaxivî

               .Xemgînîya xwe ji min veneşêre, xemgînîya te giran e

               ?Ma ne wilo ye ezbenî, ma ne wilo ye

..Ê girs: Hii

,Ê biçûk: Ger tu nexwazî li ser mêşa hingiv biaxivim

               .ez dê li ser tenahîyê biaxivim, ezbenî

              . Tu dixwazî ez li ser tenahîyê biaxivim ezbenî

?Ê girs: Hii.. mebesta te bi tenahîyê çi ye

            ?Tu çi li ser dizanî

             ,Ez tenahîyê diparêzim. Min ew afirandîye

mîna ev dorayîya di navbera me de, û ya ku bi zorê tu rêzgirtinê jê re digrî.

,Ê biçûk: Erê ezbenî erê. Tu yî yê ku tenahyî afirand

               .lê tu dorayîyê vala dihêle

         ,Û ji ber ku ji mêj ve vala ye

               .tu nema dizanî çawa tê bi tena xwe wê derbas bikî

.Ê girs: Pêdivîya min bi dorayîyê nîn e

            .Ew bar e ji yê ku di bin çavê min de dijî

           . Ê ku dixwaze min bibîne divê serê xwe hilde ber bi mi de

           . Wekî ku tu anuha dikî, wekî ku tu anuha dikî

.Ê biçûk: Ez dê bimînim li te binerim

               Tu tenê divê li wî binerim

               . Mîna rokek li ser girekî

.Ê girs: Ev pesnê ku te da baş e

,Te dest bi têghaştina rastîya dorayîya ku divê tu rêzgirtina wê bigirî, kir

            .mîna Kûsî ku ji deryayê derdikeve da ku hêkên xwe bixe nav qûmê

.Ê biçûk: Tu dixwazî ji te re li ser Kûsî biaxivim ezbenî

               .Kûsî ya ku hêkên xwe dixe nav qûmê

   .Ew dizane çawa bi karê xwe, yê biked û hêdî, radibe

.Ê girs: Ez ji hêdîbûnê hez nakim

            .Zindîwerên ku hêdî ne, zû bêhna min teng dikin

            .Ew derd ûkulan ji min re tîne

.Ê biçûk: Lê Kûsî ji me re gellekî girîng e ezbenî

               , Kûsî zarokine bedew dizê

                .wan dizê û hêsrên wê di hundirê çavên wê yên xemgîn de ye

,Ê girs: Van zindîwerên belengaz neyne bîra min

               ;bêhêvîtîyê ji min re tîne, bêhna mi diçikîne

.Bêhinvedanên min ên ku hêjayî ne rêyên jêhane

?Ê biçuk: Tu çi li ser Kûsî dizanî, ji bilî hêsrên wê ezbenî

Ew şajinek qaiym e jî, û ew li ser pişta xwe radihêje kombetek

.mîna asîman. Dixiştike û zikê wê bi erdê ve ye

...Ê girs: Hii

.Ê biçûk: Nexwe tu dixwazî ez axaftinê bugherim

.Ez zû bi vî tiştî dighêjimX

.û di cî de ez pêk tînim

...Ê girs: Hi

.Ê biçûk: Lê te kolanek bêyî sîka xwe nehiştiye

.Sîkên te li her deverî ye ezbenî

.Ê girs: Ew tenahî ye

             "Tenahîya ku tu nizanî çi qasî bi sûd e. "Bêdeng

.Ê biçûk: Ji nû ve ez dixwazim li ser mêşa hingiv biaxivim

               . Ez bihêvîme ku tu rê bidî min, ezbenî

.Ê girs: Ez hest dikim ku rê giş vekirî ne

.Ez nema dikarim ji hundirê xwe derkevim

.Ê biçûk: Tu min xemgîn dikî bi gotina xwe, ezbenî

.Lê ez dixwazim bi şêweyekî berfireh li ser mêşa hingiv biaxivim

...Ê girs: Hii

,Ê biçûk: Nêzîkî qaşlê zenbeqekê firî

               ,Zenbeqa li jêrî dîwarê axê

                .binê wê hêwîyek tarî ye

..Ê girs: Hii

,Ê biçûk: Ez mijûl dibim ku zenbeq diaxive

               ,û em li hemberî zenbeqê zindîwerine bênirxin

.ji ber ê ku nêzî me diaxive em gotina wî nabihîzin

,Ê girs: Tu gotinên wê dibhîzî

             .bi rastî tu gotinên wê dibhîzî

Ê biçûk: Pêşî divê em guhdarî bikin

  . demekê dirêj guhdarî bikin

Ê girs: Hii

Ê biçûk: Û qena ku em demekê dirêj guhdarî bikin

                divê pêşî em binerin

Ê girs: Hi

,Ê biçûk: Em dinerin, em dinerin

               , hema ji nişka ve em dibînin

    .hema ji nişka ve em bêdeng dibin

.Ê girs: Hii

,Ê biçûk: Ger rojekê di destê me de ava zenbeqekê hebûya

               .ger rojekê di destê me de sîka mêşa hingiv hebûya

,Ê girs: Ji bo wilo divaye ez serê xwe hildim ta ku bibînim

            ji bo wilo divaye xwe daqûl bikim ta ku bêdeng bibim.

.Ê biçûk: Em her du li gotinê digerin

   .Em ne gîhayek û ne jî kunek av in

..Ê girs: Hii

.Ê biçûk: Ji bo wilo xwe daqûl dikin, ji bo wilo bilind dibin

              . Da ku gotinê bibînin, da ku gotinê bibhîzin

 ,Ê girs: Hayê te ji barê dorayîyê nîn e

              ,ê ku radihêje wê, di çavên xwe de, dikeve rewşek têkdanê

               .ji ber wilo çavên min westiyan, êdî nema ne sîk û ne zenbeqê dibînim

.Ê biçûk: Ji bo sîkê ji bo zenbeqê

              .Xwe daqûl bike ezbenî xwe daqûl bike

,Ê girs: Valahî û nerîna min fireh e

            ,ez hew erdê bêdeng dibînim

.hew dengvedanek di hundirê bêdengîyê de

 

.Ê biçûk: Biaxive ezbenî, biaxive

.Belkî tu bibînî, belkî tu temenê tûma şebnemê derbas bikî

...Ê girs: Hii

.Ê biçûk: Min di xewna xwe de didît ku tu bûyî pinpinîk

.Ê girs: Hi.. Ez pinpinîk im

,Ê biçûk:Lê ew pinpinîk çû

             . li paş min ma, çavê min ji xwe re bir

,Ê girs: Hi ez pinpinîk im

            .min çavê te ji xwe re bir

.Ê biçûk: Va her çaxê li paş xwe dinerim

.Ê girs: Hi ez dihêlim ku tu li paş xwe binere

,Ê biçûk: Dema bûrî tenê li pêşîya min e

              . û her ku li paş xwe dinerim rûyê te dibînim

.Ê girs: Tu neçaî bidîtina rûyê min

             .Hii.. Ku tu li kû binere

.Ê biçûk: Tu dixwazî ji te re li ser pinpinkê biaxivim, ezbenî

.ew çaxa ku hatim guhertin di xewna xwe de

..Ê girs: Hii

.Ê biçûk: Ji kengî ve te pinpinîka xwe nedîtiye, ezbenî

 .Ji kengî ve te şûnvegera xwe ya sivik nedîtiye

.Ê girs: Hi.. Ez pinpinîk im, ez pinpinîk im

.Ê biçûk: Bigirnije ezbenî. Bigirnije

            , Xwe sivik bike ta ku tu xwe daqûl bikî

            ,ta ku çavên te rûyê avê bipelîne

            . mîna pinpinîkekê ku rûyê avê dipelîne

..Ê girs: Hii

,Ê biçûk: Em dê erdê rast bikin wekî vê kuna zelal

               û çaxa ku em ne gotinek û ne nîşanekê hilnedin

               ,wê çîrok dê me di nav bêdengîya ku liba dibe de, bihêle

 . û simin firştî wê dê ji nû ve hestîyên me yên fedyok birsimîne

.Ê girs: Hi ... Ti gotin nîn e ku tu li bêdengîya cîhanê vegerînî

,Tu xemgînî hey zindîwerê biçûk

             .û ev bese, ev îşê bûka biçûkan e jî, îşê pela şînkatîyê ye

.Ê biçûk: Tu pendyar xuya dikî, ezbenî. Carinan dilê te di rêya zimanê te yê bêhêvî re diaxive

               .Dibê qey tu sedema têkçûyînê şirove dikî

.Ê girs: Ez bi nemirbûnê hest dibim. Ji bo wilo bi nemirbûnê hest dibim

,Ê biçûk: Gelo em dê ji nemirbûnê rehet bibin

("ji şiyarîya nemirbûnê di pela şînkatîyê de?". (bêdengîyek mîna girî

.Ê girs: Gotinên te bêserûber in

           . A baş tu wan ji xwe re bihêle

          .  Jixwe mertalek dijî gotinine wisa li cem min heye

.Ê biçûk: Lê rûyê bav xwe li pêşîya ramûsana zaroka wî negirt

               ?Tu duxwazî tiştekî li ser rû nas bikî, ezbenî

..Ê girs: Hii

,Ê biçûk: Lêvên zarokê nazik bûn

            .   Û kêfxweşî hêdî çavên xwe digirt

.Aax, sînorek e mirov li ser ditirse ji gotinên ku wê bên

..Ê girs: Hi.. Zarok. Rûyê zarokê

Ê biçûk: Wê zarok mezin bibe, û ez bi hêvî me ku gotinên mezinan

              ....zîyanê neghîne wê

(Ê girs mîna yê biçûk li kuna ava

 .Rawestîyaî dinerin

(.Piştîneya sor geştir dibe

Şano bidawî bû

This site was built using